פתרונות בריאות ורפואה 
פריטים בסל שלך

מענה טלפוני
לתמיכה טכנית במהלך ההזמנה
בין השעות 18:00 - 10:00

054-6452439

 

  מערכת שמיעה לטלוויזיה למשתמשים במכשיר שמיעה | TV-DEX - Widex
מערכת שמיעה לטלוויזיה למשתמשים במכשיר שמיעה |  TV-DEX -  Widex
  מחטים - לגלוקומטר מדבר | TAIDOC
  מזופאנגצ'ר - MEI ZEN | דיקור קוסמטי לרענון - 10 טיפולים
רשימת תפוצה

תנאי שימוש
דף הבית >> תנאי שימוש

תנאי שימוש
מבוא

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט (להלן: "האתר") של izun4u.co.il (סחר אלקטרוני) (להלן: "העסק"). האתר הינו אתר תוכן המשלב חנות וירטואלית ברשת האינטרנט (להלן: "החנות"), המשמשת לרכישת מוצרים ושירותים:
1. המבצע פעולה כלשהי באתר (להלן: "המשתמש") מצהיר כי קרא, הבין והסכים לתקנון האתר וכי לא תהייה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה וכללי השתתפות אלו.
2. תנאי מוקדם לתוקף רכישתו של משתמש, את אחד ו/או יותר מהמוצרים בחנות, הוא אישור חברות כרטיסי האשראי לעסקה שביצע ולגבייה.
3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שייעשו על ידי משתמש בחנות. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לבין העסק, לכל דבר ועניין.
4. כל האמור באתר בכלל ובתקנון זה בפרט, מתייחס באופן שווה לשני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
5. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן. המוצרים המוצעים בחנות
6. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה בחנות מוצג "דף מכירה". דף המכירה כולל את שם היצרן/הספק, שם המוצר או השירות המוצע למכירה והמחיר של המוצר או השירות המוצע למכירה ( להלן: "דף המכירה").
7.פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות ע"י הקשה על הדפס מפרט מוצר בדף המכירה, כמו כן ניתן לברר מידע על כל מוצר בדף המכירה ע"י הקשה על בירור מידע על המוצר - הבירור נעשה באמצעות דואר אלקטרוני. שיטות המכירה בחנות
8. במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש.
9. החנות מציגה רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר ו/או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי - במצב זה תתקבל הודעת אזל מהמלאי! בדף המכירה.
10. השלמת הליך המכירה מותנה באישור, בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה. במידה והמוצר לא קיים תשלח הודעה ללקוח. אין החנות אחראית על נזק ישיר או עקיף שייגרם ללקוח עקב אי השגת המוצר המבוקש. 11. המחיר הינו כולל מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ עפ"י כל דין, אלא אם צויין מפורשות אחרת. השתתפות במכירות ותשלום 12. לאחר בחירת המוצר ע"י הקשה על הוסף בדף המכירה, ייגש המשתמש לקופה וימלא את כל הפרטים המבוקשים. הקשת כל הפרטים המבוקשים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוא כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה".
13.לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
. 14טופס הזמנה עם כל הפרטים האישיים ועם המוצר/ים המבוקש/ים ישלח להנהלת החנות.
11. כשרות להשתמש באתר: כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: (א) המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו של המשתמש באתר כאילו קיבל את אישורו המפורש של האפוטרופוס לכך.
(ב) המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל .
(ג) המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי ו/או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע" אחת מחברות כרטיסי האשראי.
(ד) המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל . בעת מילוא פרטי המשתמש יוכל המשתמש לבחור את אפשרות התשלום : 3 אפשרויות תשלום: סעיף א' חל לגבי כרטיסי אשראי מסוג ויזה בלבד! סעיפים ב' ו- ג' חלים לגבי כרטיסי אשראי מסוג ויזה, ישראכרט, מאסטרקארד ואמריקן אקספרס.
א. "כרטיס אשראי - באמצעות האתר" - במידה ויבחר המשתמש באפשרות זאת, יהייה עליו להקיש בדף מאובטח בפרוטוקול (128 סיביות) SSL את סוג כרטיס האשראי (ויזה), מס' כרטיס האשראי, תוקף הכרטיס, קוד אימות של הכרטיס, שם בעל הכרטיס, ומס' ת.ז. של בעל הכרטיס. יש להקפיד על דיוק ההקשה.
ב. "כרטיס אשראי - עסקה טלפונית" - במידה ויבחר המשתמש באפשרות זאת, נציג ממחלקת המכירות של אתר איזון פור יו יצור עימו קשר תוך 72 שע' ממועד ההזמנה, לשם מימוש העסקה. באחריות הלקוח לציין מס' טל' מדוייק בגוף ההזמנה. החנות המקוונת. ההזמנה תמסר ללקוח בעבור התשלום.
כתובת, ימי פעילות ושעות הפעילות הם כדלקמן:
כתובת משרד: ת.ד. 2266 מזכרת בתיה 76804
ימי פעילות: א' עד ו'
טלפון: 08-9348159   פקס:08-9349714   נייד:054-6452439

16. לאחר עדכון ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיס האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה ומטופלת.
17. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.
18. הפרטים כפי שהוזנו בטופס הלקוח יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
19. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים - פליליים/אזרחיים.
20. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש להסדיר את אישור העסקה עם חברת האשראי.
21. במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים, באשר למועדי המשלוח, ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיס האשראי.
22. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי, יראו החנות ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת.
23. בחנות יוצגו פרטים בדבר המוצר ו/או השירות, מחיר המוצר ו/או השירות, אפשרויות משלוח/איסוף וכו'.
24. לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות להנהלת החנות, בטלפון:054-6452439 או דרך דואר אלקטרוני ע"י הקשה על צור קשר בתפריט העליון של האתר.
ביטול עסקה

25. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התש מ"א -1981 (להלן: "החוק").
26. ניתן לבטל רכישת מוצר תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ותתקבל אצל החנות בדואר אלקטרוני, ע"י הקשה על צור קשר בתפריט העליון של האתר. 27
. במקרה של ביטול העסקה, יזוכה הלקוח בסכום העסקה פחות 5% דמי ביטול וללא דמי המשלוח גם אם הלקוח לא שילם על משלוח .
28. חובת החזרת המוצר אל משרד/מחסן החנות המקוונת (ראה פרטים בסעיף 15.ג), חלה על הלקוח. מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, לא משומש (לא חל על מוצרים מיד-שנייה), שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. 29. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו, אלא לאחר קבלת אישור כתוב ממנהל החנות.
30. החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה
במקרים הבאים:
30.1. נפלה טעות קולמוס, במחיר המוצר ו/או בתיאורו.
30.2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית, אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
30.3. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר, אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
31. הודעה על ביטול המכירה תמסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני, כפי שצויינו בדף ההרשמה.
32. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאית החנות לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תמסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני, כפי שצויינו בדף ההרשמה.
33. החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי. ) תוצאות הביטול שלא עקב פגם: ביטול קניה שלא עקב פגם במכר תהא לפי הוראות חוק הגנת הצרכן וכן לפי הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) והכל בצירוף דמי ביטול מוסכמים בסך של 5% ממחיר הקניה או השירות או 100 ש"ח לפי הנמוך מבין השניים. יובהר ויודגש, דמי הביטול יגבו ע"י האתר. קיבל הקונה את הנכס נשוא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס לחברה במקום עסקו, על חשבון הזוכה. עוד יובהר כי במקרה ביטול כאמור, יחוייב הזוכה בעלות ביצוע השילוח אף אם טרם קיבל את המוצר ו/או השירות ואף אם החנות ספגה את המשלוח כשירות ללקוח, במקרהע של ביטול העיסקה הלקוח ישא בעלויות המשלוח לשני הכיוונים אליו וחזרה לחנות. יובהר ויודגש: ביטול העסקה ע"י הזוכה כפוף לכך שהזוכה יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
מודגש בזאת: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה בהם הרכבה ו/או התקנה ו/או שימוש כלשהו ו/או נפגמה אריזתם. (ד) אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של האתר לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו או כתוצאה משיהוי שנגרם בשם השילוח. (ה) האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן. (ו) האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על האתר אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן. (ז) האתר או בא כוחו של האותר רשאים לא להוציא לפועל ולבטל מכירה על פי שיקולה וגם ללא מתן הסבר כל שהוא.  34. החנות תאפשר להחליף מוצר שיוחזר באריזתו המקורית, לא משומש (לא חל על מוצרים מיד-שנייה), שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. חובת החזרת המוצר אל משרד/מחסן החנות המקוונת (ראה פרטים בסעיף 15.ג), חלה על הלקוח. החלפת מוצר תתאפשר תוך 30 ימים מיום ביצוע ההזמנה.
אספקת המוצרים 35. אספקת המוצרים תעשה: 35.2. משלוח באמצעות "דואר ישראל" - אפשרי רק עבור תשלום המבוצע מראש, על-פי סעיפים 15.א , 15.
37. במקרה של משלוח: החנות מתחייבת להוציא את ההזמנה למשלוח באמצעות "דואר ישראל" תוך10ימי עסקים ממועד ביצועה (אלא אם צויין מפורשות אחרת), לכתובת למשלוח כפי שהוקלדה בדף ההרשמה. לפרטים אודות - ימי מסירה, מקום מסירה, זמן אספקה, מחירים ועוד ראה קישורים לאתר האינטרנט של דואר ישראל:
• דואר ישראל - שליחים/אקספרס
• דואר ישראל - רשום/חבילה 38.
החנות ו/או שליח מטעמה, לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
38.1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
38.2. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
38.3. כל סיבה שאינה בשליטת החנות ו/או השליח מטעמה.
39. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או שליח מטעמה יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות, במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
דמי משלוח 40. דמי המשלוח ישולמו באמצעות כרטיס אשראי, ביחד עם התשלום בגין המוצר. לפרטים אודות - מחירים כפונקציה של יעד המשלוח, משקל המשלוח ועוד ראה קישורים לאתר האינטרנט של דואר ישראל בסעיף מס' 37. שירות לקוחות
42. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכו', ניתן להפנות לשירות הלקוחות דרך הקשה על בירור מידע על המוצר מתחת לתמונת המוצר בדף המכירה. כמו כן ניתן לפנות בדואר אלקטרוני, ע"י הקשה על צור קשר בתפריט העליון של האתר, בציון שם ומס' טלפון מעודכן.
אבטחת מידע ופרטיות בחנות 43. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים, על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL(128סיביות)אינדיקציה לכך מהווה סימן של "מנעול צהוב" המופיע בתחתית העמוד, בזמן הכניסה לאזור המאובטח.
44. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החנות לא תהייה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עויין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
45. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.
כללי 46. הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
47. מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.
48. החנות תהא רשאית לשלוח ללקוח דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים. החנות תכבד בקשת לקוחות שלא יהיו מעוניינים בכך.
49. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
50. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
51.הלקוח יהייה אחראי באופן בלעדי לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר, אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
52. אייקונים (ICONS) וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה.
.53 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב מטעם החנות.
54. נפלה טעות בתיאור המוצר או השרות, לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.
אמינות 55. החנות מודעת לרגישות הכרוכה במכירת מוצרים באתר האינטרנט, ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות, מיומנות ועם הפנים למשתמש.
56. במערכת ניהול האתר קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר. התיעוד כולל את העתקת כתובת ה-IP של המשתמש.
תנאים נוספים; ( א) האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי מיוחד ו/או אחר שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, האתר לא יהא אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.
(ב) כמו כן, הזוכה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת. (
ה) אין בהצגת המוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם ע"י האתר.
(ו) רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. (ז) אין האתר מתחייב לספק את המוצרים אלא אם אלו הומצאו בפועל לידי האתר ו/או מי מטעמו.
הדין ומקום השיפוט 57. הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט הרשמיים בישראל.
קניה מהנה צוות איזון לחיים


מידע כללי

מוצרים

שרות לקוחותהמוצרים והמאמרים באתר הינם המלצה בלבד ואינם מהווים תחליף להתייעצות עם רופא או מטפל מוסמך,
כמו כן  
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש בכל מוצר

 

איזון לחיים  izun4u הינו אתר למכירת מוצרי בריאות, טבע, שיקום וניידות, ציוד רפואי, מכשור רפואי למטפלים ומוצרי ספורט ופנאי.
המחירים באתר הינם מחירים מיוחדים לאתר ולעיתים המחירים אצל היבואנים גבוהים או שונים.
 

© כל הזכויות שמורות לאיזון לחיים
 
לייבסיטי - בניית אתרים